FUNDACJA CULTIVATE

O NasZespół
Nasza misja

Nasza misja

Wspieramy przedsięwzięcia mające za przedmiot edukację globalną i społeczną. Nasz zespół ma doświadczenie w prowadzeniu projektów na gruncie lokalnym i międzynarodowym.

Czytaj więcej

Nasze cele

Popularyzacja wiedzy na temat światowego dziedzictwa kulturowego.  Tworzenie właściwych postaw i umiejętności komunikacji międzykulturowej oraz świadomego obioru i kształtowania otaczającej rzeczywistości, z uwzględnieniem potrzeb lokalnych społeczności.

Czytaj więcej
Nasze cele

Nasze projekty

Projekty

Przeszłość dla przyszłości

Przeszłość dla przyszłości

Partners